Pályázat fogyatékosságügy támogatására

Az Értéksziget Webáruház pályázati felhívása civil és egyházi szervezetek részére a Tolerancia és a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó rendezvények megtartására

Az Értéksziget Webáruház elkötelezett a hazai fogyatékosságügy támogatása mellett. Értékteremt-Ő társadalmi felelősségvállalási programunk keretében fogyatékos emberek segédeszköz jutását segítjük és fogyatékosságügyben tevékenykedő vagy fogyatékos embereket is segítő szervezeteket támogatunk anyagi illetve tárgyi eszközökkel pályázat útján. Célunk a hathatós segítségnyújtás minimális önereő felmutatása mellett. A program forrását webshopunkban vásárló ügyfeleink megrendelései biztosítják.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Nézze az értékeinket, úgy döntsön!

Cím: Nézze az értékeinket, úgy döntsön!

Rövid leírás: a támogatás a Tolerancia Világnapja (november 16.) és a Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) szélesebb körű megismertetését, a fogyatékos emberek értékeinek kiemelt hangsúlyozását segítő programok, rendezvények lebonyolítását, megtartását, népszerűsítését hivatott segíteni civil és egyházi szervezetek koordinálásával.

Kiíró: Értéksziget Webáruház (FKI Nonprofit Kft.)

Érvényes, határidő: 2016. szeptember 1. – október 15.

Pályázhatnak: olyan magyarországi bejegyzésű és hazánkban tevékenykedő fogyatékos embereket segítő egyesületek, alapítványok, önálló jogi személyiségű egyházi szervezetek, akik rendelkeznek saját, nem ingyenes szerveren hostolt, folyamatosan frissülő weboldallal.

Általános információk

Az Értéksziget Webáruház teljes egészében magyar alapítású családi vállalkozás, amelynek tulajdonosai és munkatársai fogyatékos emberek. Életviteli, egészségmegőrzési és gyógyászati segédeszközöket forgalmazunk, valójában pedig könnyebb életet kínálunk. Cégünk, az FKI Nonprofit Kft., nonprofit gazdasági társaság, amely társadalmi célú üzleti vállalkozásként a fogyatékos emberek támogatását, a gazdasági szereplők és civil szervezetek esélyegyenlőségi törekvéseinek segítését, a fogyatékos emberek iránti érzékenységük növelését tűzte zászlajára. Meggyőződésünk, hogy termékeink, értéknövelt szolgáltatásaink és a hazai fogyatékosságügy támogatása iránti elkötelezettségünk egy fenntarthatóbb, élhetőbb társadalom alapjait erősíti.

A társadalmi felelősségvállalás - azaz a fogyatékos és idős emberek segítése, a szűkebb és tágabb környezetünk védelme, valamint a társadalom érzékennyé tétele a védett tulajdonságú csoportok iránt, az esélyegyenlőség előmozdítása - cégünk kiemelten fontos ügye.

Értékteremt-Ő társadalmi felelősségvállalási programunk alapja a közös értékteremtés. Erőnkből, lehetőségeinkből és képességeinkből adódóan keresztyéni kötelességünknek érezzük, hogy felelősen, etikusan, fenntarthatóan működjünk. Tenni  akarunk gazdasági, társadalmi és természeti környezetünk védelme érdekében. Ha valaki nálunk vásárol jelentős mértékben hozzájárul céljainkhoz, felelősségvállalásunk megvalósításához. Ezt a pályázatot is ennek köszönhetően írtuk ki.

A pályázati kiírás célja

A hazai fogyatékos embereket segítő, támogató szervezetek (továbbiakban: fogyatékos szervezetek) állandó forráshiányban szenvednek. Kreatív ötletek, kisebb költségvetésű közösség- és értékteremtő programok megvalósítására sok esetben nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért a szükségből megtartott programok színvonala számos kívánnivalót hagy maga után. Ez a pályázat éppen az alacsony költségvetésű, forráshiánnyal küszködő, de jelentős értéket képviselő programok megvalósítását kívánja támogatni saját önerő felmutatása mellett.

Pályázati támogatást a Tolerancia Világnapja (november 16.) vagy a Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) alkalmából megtartott rendezvények, programok megtartására lehet felhasználni. Cél az, hogy a fogyatékossággal nem érintett emberek ne sztereotip módon gondolkodjanak és döntsenek a fogyatékos emberekről, hanem értékeik alapján.

A benyújtandó pályázatoknak a fogyatékos emberek értékeit kell hangsúlyozniuk oly módon, hogy ezáltal társadalmi integrációjuk, megbecsülésük növekedhessen.

A rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok száma

A pályázat forrását az Értéksziget Webáruházban életviteli és gyógyászati segédeszközöket vásárló ügyfeleink megrendelései biztosítják. Minél többen és minél nagyobb összegben vásárolnak nálunk, annál nagyobb mértékben segíthetjük fogyatékos embertársainkat és annál nagyobb forrást biztosíthatunk a fogyatékosügy támogatására.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 80.000 Ft. A támogatott pályázatok száma várhatóan 2 db.

Elnyerhető támogatás összege és formája

Jelen pályázat keretében az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 40.000 Ft., de legalább 30.000 Ft.

A pályázók köre

  • Pályázatot nyújthat be: Magyarországon bejegyzett és hazánkban tevékenykedő fogyatékos embereknek segítő vagy fogyatékosságügyben tevékenykedő egyesület vagy alapítvány, vagy önálló jogi személyiségű egyházi szervezet, amely saját, nem ingyenes szerveren hostolt, folyamatosan frissülő weboldallal rendelkezik.
  • Nem nyújthat be pályázatot: külföldi alapítású civil szervezet, oktatási intézmény, állami fenntartású intézmény, gazdasági társaság, valamint olyan – egyébként megfelelő - szervezet, aki már korábban pályázati támogatásban részesült.

Támogatható tevékenységek

Csak olyan, a két világnap valamelyikéhez kapcsolódó rendezvényt vagy programot, konferenciát, kiállítást, projektet áll módunkban támogatni, amely fogyatékos emberek közreműködésével, a fogyatékos emberek értékeinek kiemelésével, valóságos értékteremtési céllal szerveznek meg, valamint megvalósításukra 2016. november 1. és 2016. december 5. között kerül sor és záródik le.

A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés

A pályázatokat a beadási határidőt követő két héten belül, de legkésőbb október 31-ig az Értéksziget Webáruház tulajdonosai bírálják el, majd a pályázókat e-mailben értesítik. A díjazott pályamunkák megjelennek Értékpont magazinunkban és az Értékteremt-Ő társadalmi felelősségvállalási programunkban, valamint közösségi média oldalainkon és hírlevelünkben, így több ezer olvasó ismerheti meg azokat.

Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat, amelyek innovatívak és a fogyatékos emberek értékeit kiemelten hangsúlyozzák.

Kötelező vállalások

A pályázaton nyertes szervezetekkel az Értéksziget Webáruház fenntartója, az FKI Nonprofit Kft. Adományozási szerződést köt. A nyertes pályázó vállalja, hogy elektronikus és nyomtatott kiadványaiban az Értéksziget Webáruházat támogatóként feltünteti, a támogatott programról közösségi média oldalain megjelenő írásaiban és sajtóanyagokban a támogatóra hivatkozik, az Értéksziget Webáruház logóját és URL címét (www.erteksziget.hu) honlapján és a támogatott program weblapján a Partnerek vagy Támogatók menüpont alatt, jól látható helyen közzé teszi akár a támogatott program bemutatásával együtt.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot elektronikus formában lehet csak benyújtani a kiíró erre létrehozott elektronikus felületén.

A pályázat benyújtására 2016. szeptember 1. és október 15. között van lehetőség.

Az elektonikus pályázati adatlap itt érhető el.

További információ vagy kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a palyazat[kukac]erteksziget.hu e-mail címen.

Tematikus hírek

www.pafi.hu

Hírdetés