Lényeges intézményi változások jönnek 2017-től

A Magyar Közlöny 2016. évi 85. számában (VI.13.) jelent meg a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

A rendelet értelmében számos intézmény jogállása változik, illetőleg közülük sok megszűnik vagy beolvad valamely minisztériumba. Érdemes lesz tehát figyelni és felkészülni az ügyek intézésben bekövetkező változásokra az alábbi intézmények esetében:

2016. december 31.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik.

2017. január 1.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONyF) névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatalként működik tovább, amely átveszi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) jogutódlással – központi szerve Budapest Főváros Kormányhivatalába, a fővároson kívüli szervezeti egységei a szervezeti egység székhelye szerinti megyei
kormányhivatalba beolvadással – megszűnik.

2017. március 31.

A Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatal jogutódlással – a Magyar Államkincstárba történő beolvadással – megszűnik.


A további - nem az egészségügy és rehablitáció területére vonatkozó - intézményi változások a Magyar Közlöny aktuális számában olvashatók.