Integrációt segítő program indul újbuda iskoláiban

Integrációt segítő program indul újbuda iskoláiban
Megjelenés: 2017.04.14
Aktuális
Forrás: OrientPress

Új program segíti a fogyatékos emberek integrációját Újbudán. Az „Osztályfőnöki óra!” című program újszerű megközelítéssel kapcsolja össze a gyerekeket, a szülőket, a pedagógusokat, annak érdekében, hogy szemléletük a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan befogadóbbá és elfogadóbbá váljon.

A komplex érzékenyítő és integrációs program Újbuda Önkormányzata, a KézenFogva Alapítvány, a Dél-Budai Tankerületi Központ, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola együttműködésében valósul meg.

A fogyatékos emberek társadalmunk egyenértékű tagjai, ezért meg kell adnunk az esélyt, hogy megmutathassák magukat, értékeiket, beilleszkedhessenek, és egyenlő bánásmódban részesüljenek – mondta Molnár László. Újbuda alpolgármestere kiemelte,

Újbudán tudatosan, egymásra építve alakítottuk ki a fogyatékos emberek társadalmi integrációját segítő programjainkat.

Az óvodákban, az iskolákban szemléletformáló programjainkkal, az egyetemeken előadásainkkal, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a munkaadók és a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtéssel, ösztönöző és koordináló tevékenységünkkel, a lakosság felé rendezvényeinkkel, valamit a programok kommunikációjával is sikerül rugalmasabb világképet kialakítani a fogyatékkal élőkről.

Nagy öröm számunkra – hangsúlyozza az alpolgármester – hogy a KézenFogva Alapítvány, a Dél-Budai Tankerületi Központ, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola közös együttműködésben megvalósuló, „Osztályfőnöki óra!” című program újszerű megközelítéssel kapcsolja össze a gyerekeket, a szülőket, a pedagógusokat, annak érdekében, hogy szemléletük a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan befogadóbbá és elfogadóbbá váljon.

Az új alapokra helyezett közoktatási rendszerbe beépített, akkreditált továbbképzési program keretében nyújtott közvélemény-formáló programja az általános-és középiskolás diákokat, pedagógusaikat valamint a környezetükben élő fogyatékos embereket szólítja meg, és kapcsolja össze – mondja Pordán Ákos a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője.

Célunk, hogy az akkreditált képzéseken keresztül a tanárokat készítsük fel több lépésben olyan órák megtartására, amely közelebb hozza, megismerteti egymással a tanulókat a fogyatékos emberekkel és világukkal.

Mély meggyőződésünk, hogy minél korábban kezdünk el beszélni a fogyatékosságról a gyermekeknek az ő nyelvükön, annál kevésbé fognak akadályok gördülni az elfogadás elé. Nagyon nagy biztatás számunkra, hogy a XI. kerületi Önkormányzat, a Dél-Budai Tankerületi Központ, az óvónők és az iskolai tanárok szövetségeseink ebben a misszióban - hangsúlyozza Pordán Ákos.

A NAT „Felelősségvállalás másokért, önkéntesség” nevelési elvében megfogalmazottak szerint az oktatási intézmények feladatkörébe tartozik a gyermekek elfogadó és segítő magatartásának fejlesztése a hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránt – mondja Benes Andrea a Kelenvölgyi Általános Iskola igazgatója. - Iskolánk tanulói rendszeres látogatói az Újbudai Önkormányzat által szervezett „Világnyitók – Jobb velünk a világ” című rendezvénynek. Pedagógusaink e rendezvény üzenetét továbbgondolva kezdeményezték, hogy ne csak egyszeri alkalom legyen a fogyatékos embertársainkkal való ismerkedés, az empátia és az elfogadó magatartás erősítése, hanem egész tanéven, tanéveken átívelő folyamat.

Az „Osztályfőnöki órák” című programmal a már működő szemléletformáló programot tovább folytathatjuk iskolánkban, beillesztjük az iskolai nevelő munkába, így részévé válik az iskolai életnek. Iskolánkban fontosnak tartjuk megadni az esélyét annak, hogy még inkább boldogságra hívatott, egészséges lelkű, felelősségteljes embereket neveljünk! Ez a program ehhez a célunkhoz is hozzájárul! – emeli ki az igazgató.

Hírdetés