Rehabilitációs kártya

Mit kell tudni a rehabilitációs kártyáról?

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának új eszköze.

Ki jogosult rehabilitációs kártyára?

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a 2011. évi CXCI. tv. alapján a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint

 1. foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
 2. tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

 1. 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy
 2. rehabilitációs járadékban részesül.

Milyen adatok szükségesek a rehabilitációs kártya igényléséhez?

 1. Természetes személyazonosító adatok,
 2. adóazonosító jel,
 3. a Pftv. szerinti munkáltatójának neve, adószáma, székhelye, telephelye.

A munkáltató adatait csak annak kell kitölteni, aki a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.

Hol kell igényelni a rehabilitációs kártyát?

A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs szakigazgatási szervnél kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.

Ki állítja ki a kártyát, és hogy jut el az igénylőhöz?

A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, és a hozzá történt beérkezést követő 15 napon belül megküldi

 1. a jogosult személynek, ha nem jelölt meg munkáltatót,
 2. a kérelemben megjelölt munkáltatónak.

Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs kártya?

A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik.

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 27 százaléka.

A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre, egy megváltozott munkaképességű személy után, egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Meddig biztosít kedvezményt a rehabilitációs kártya?

A rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította. 

A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn. A rehabilitációs kártya visszavonásának (érvénytelenítésének) időpontja a rehabilitációs hatóság jogosultság megszűnésére vonatkozó adatszolgáltatásának az állami adóhatósághoz történő megérkezésének napja.

Mi a teendő akkor, ha a kártya érvényességének ideje alatt a jogosult adataiban, vagy a kártya felhasználhatóságát érintően változás történik?

 1. A rehabilitációs kártyára jogosult személy adatváltozása (névváltozás) esetén a kártya cseréje iránti kérelmét a rehabilitációs hatósághoz nyújthatja be.
 2. A rehabilitációs kártya megsemmisülését, pl. elvesztését, jogtalan eltulajdonítását, valamint a megrongálást annak tudomásra jutásától számított három napon belül a rehabilitációs hatóságnak be kell jelenteni, erről nyilatkozatot kell tenni, és kérni kell cserkártya kiadását.
 3. A cserekártya iránti igény megérkezésekor az állami adóhatóság a korábbi, még érvényes kártyát visszavonja. A visszavont kártya birtokosa azt haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni.

A cserekártya érvényességének kezdő napja az eredeti rehabilitációs kártya kiállításának kezdő napja.

Mi a teendő a jogosultság megszűnése esetén?

Ha az állami adóhatóság a rehabilitációs kártyát visszavonja, erről egyidejűleg értesíti a rehabilitációs kártyát letétben tartó munkáltatót, akinek a kártyát vissza kell juttatnia az adóhatóságnak.

Ha az állami adóhatóság nyilvántartása alapján a visszavont rehabilitációs kártyát nem használták fel, akkor a rehabilitációs kártya visszaszolgáltatására a rehabilitációs hatóság szólítja fel a jogosult személyt.

A visszavont rehabilitációs kártyát az állami adóhatóságnak minden esetben 30 napon belül vissza kell szolgáltatni.

Jogszabályok:

Forrás: afsz.hu

Utoljára frissítve: 2016. szeptember 14., szerda 20:41