Intézményrendszer

Intézményrendszer
Megjelenés: 2013.11.23
Tudástár

I. Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Czibere Károly - szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a legfelsőbb szerv, ahol a fogyatékosok ügye a legfelsőbb szinten képviselve van. Ezen belül a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság feladatai közé tartozik elősegíteni a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megvalósulását, a fogyatékos emberek jogait és az esélyegyenlőségük biztosítását érintő jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozását.

II. Országgyűlés állandó bizottságai

 • Ifjúsági, szociális, családügyi- és lakhatási bizottság
 • Fogyatékossággal élők albizottsága
 • Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság

III. Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT)

 • kormányzati szervek
 • országos civil szervezetek
 • kisebb szervezetek (sport, kultúra, foglalkoztatás, érdekvédelem)

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács feladata a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok véleményezése, illetve hogy javaslatot tegyen a csoportra vonatkozó döntésekre, programokra, jogi szabályozásra.

IV. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)

A közel tíz éves múlttal rendelkező intézmény célja szakmai programjai révén, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadtatása és komplex rehabilitációjának elősegítése. A "semmit rólunk, nélkülünk"- elv alapján szorosan együttműködnek a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel.

V. Civil szervezetek

 • Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetséges (ÉFOÉSZ
 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)
 • Autisták országos Szövetsége (AOSZ)
 • Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)
 • Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE)
 • Soteria Alapítvány a Lelki problémákkal élőkért (SA)
 • Védett Szervezetek Országos Szövetsége (VSZOSZ)
 • Lépjünk, hogy léphessenek! Egyesület (a központi idegrendszeri sérült gyermekekért)

A Védett Szervezetek Országos Szövetségét (VSZOSZ) megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyeket foglalkoztató 22 munkaadó alapította. Célja, hogy a munkaadók működését összehangolja, érdekeit – elsősorban országos szinten – képviselje. Jelenleg több mint 80 munkaadó a VSZOSZ tagja, ahol akkreditált munkahelyen közel 30 ezer munkavállalót alkalmaznak.

A Soteria Alapítvány olyan embereknek nyújt szolgáltatásokat, akik problémáik miatt rendszerint kórházak pszichiátriai osztályára kerülnek. Az alapítvány nyitotta meg Budapest első, pszichiátriai betegek számára kialakított nappali intézményét. Tevékenységünk elsősorban rehabilitációs, szociális jellegű. Olyan szolgáltatásokat működtetnek, amelyek segítségével az érintettek eredeti lakóhelyükön élhetnek annak veszélye nélkül, hogy a környezetük megbélyegezné őket.

VI. Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

A FESZT-ként ismert fogyatékosságügyi társulás 2001-ben alakult, tagszervezetei 600 ezer fogyatékkal élő embert tömörítenek. A tanács célja a különböző fogyatékossági csoportokat képviselő szervezetek közötti hatékony együttműködés megvalósítása, valamint az oktatás, a foglalkoztatási helyzet és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elérése. A FESZT ernyőszervezetként magába foglalja a fent említett országos szervezeteket (kivéve a Soteria Alapítványt és a Védett Szervezetek Országos Szövetségét). Elnöke: Gyene Piroska.

VII. Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus

Egy kifejezetten civil szervezetekből álló fórum, mely a magyar fogyatékosügyi szervezetek és szövetségeseik hierarchiamentes együttműködési hálózataként funkcionál.

VIII. Nemzetközi szervezetek

 • ENSZ: Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottsága (tagja Gombos Gábor)
 • Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF)
 • Európai Bizottság: Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi összetartozás tárcája
 • Európai Parlament: Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, Fogyatékosságügyi Munkacsoport
 • Európa Tanács

A Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottsága egy független szakértőkből álló testület, amely azért küzd, hogy elősegítse a fogyatékkal élők jogainak érvényesülését világszerte. A tagok legfőbb feladata az egyezményt ratifikáló országok megfigyelése, korrekt és politikailag semleges értékelése, illetve ellenőrzése a fogyatékossággal élő emberek jogai tekintetében.

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum a fogyatékossággal élő emberek szervezete, mely azért alakult, hogy megvédje a fogyatékkal élők jogait. A fórum kapcsolatot teremt a fogyatékossággal élő emberek az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság között.

A Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi összetartozás tárcája többek között kiemelt feladatának tekinti a társadalmi befogadás erősítését azoknak az erőfeszítéseknek a támogatásával, amelyek célja a szegénység leküzdése és a társadalmi kirekesztés felszámolása, a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, az új demográfiai és társadalmi fejlemények felmérése.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hatáskörébe tartoznak a foglalkoztatáspolitika kérdései, valamint a szociálpolitikai kérdések összessége a munkafeltételek, a szakképzés és a munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgásának kérdéseivel együtt.

IX. Jogvédők

 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (OBH): Állampolgári jogok országgyűlési biztosa
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH
 • Magyar Helsinki Bizottság (MHB)
 • Társaság a Szabadságjogokért (TASZ

Az esélyegyenlőséget és az emberi jogokat védő szervezetek.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek feladata az egyenlő bánásmód megsértése esetén tett panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése a közpolitikai folyamatokban.

Az 1989-ben alakult Magyar Helsinki Bizottság közhasznú egyesület, tevékenységének két fő területe a menekülők és a más nemzetközi egyezmények alapján oltalomra szoruló külföldiek jogainak védelme, továbbá a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás működésének nyomon követése.

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő és non-profit szervezet azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, ezenkívül komoly figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. A fogyatékkal élőket számos programmal, többek között a betegjogi programmal és az intézménytelenítéssel segítené.

X. Sportszövetségek

2012 januárjától köztestületi jogállásuk elvesztésével, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagozataként működnek tovább a fogyatékos sportszervezetek.

 • Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB
 • Magyar Siketek Sportszövetsége (MSSSZ)
 • Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ)
 • Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (MSZSZ)
 • Magyar Parasport Szövetség
 • Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS)
 • Fogyatékosok Diák-, és Szabadidősport Szövetség (FODISZ)
 • Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ)
Utoljára frissítve: szerda, 04 január 2017 14:48