Hol kereshet állást a megváltozott munkaképességű személy?

(intézmények, hatáskörök, munkavállalói lehetőségek)

Az NFSZ-nél

A megváltozott munkaképességű személy, ahogy mindenki más, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) kirendeltségein kérheti munkát keresőként történő nyilvántartásba vételét. Minden munkavállalásra jogosultnak és munkaadónak joga van az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásának ingyenes igénybevételéhez.

Az álláskeresés előtt meg kell fontolni, hogy a személy munkára kész állapotban van-e, meg tud e felelni az álláskeresővel, közvetítést kérővel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, különösen annak, hogy megfelelő állás esetén munkába tud-e állni.

Amennyiben rehabilitációs járadékban vagy a 2011 évi CXCI. törvény alapján komplex minősítést követően rehabilitációs ellátásban, továbbá ha rokkantsági ellátásban részesül, nyilvántartásba vételére csak közvetítést kérőként van erre lehetőség, azonban információra, szolgáltatásra, ezen belül közvetítésre ennek keretében is jogosult.

A megváltozott munkaképességű, munkát kereső személy is kereshet on-line munkát az NFSZ Virtuális Munkaerőpiac Portálján (vmp.munka.hu).

A helyi Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályánál

A rehabilitációs járadékban és rehabilitációs ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségüket - ellátásuk folyósításának feltételeként - a rehabilitációs hatósággal, ezen belül a megyei kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya felé teljesítik, állást ennek keretében kötelesek keresni. (Ez nem zárja ki, hogy önként más álláskeresési lehetőséggel is éljenek.)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 15.§ és 16. §-ai alapján a fogyatékos személyek foglalkoztatásának elősegítése is elsősorban a Kormányhivatal hatásköre, ugyanakkor más megváltozott munkaképességű munkavállaló is kérheti náluk nyilvántartásba vételét illetve rehabilitációs szolgáltatások nyújtását. Ez különösen akkor indokolt, ha akkreditált foglalkoztatónál foglalkoztatható tartós támogatással és egészségi állapota és/vagy a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra való felkészültsége alapján erre van szüksége.

2014. január 1-től az akkreditált foglalkoztatók a rehabilitációs szakigazgatási szervek felé jelentik be a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak felajánlott üres álláshelyeket. Minden más munkáltató üres álláshelyeit az illetékes munkaügyi kirendeltségnek köteles bejelenteni.

A magán munkaközvetítők

Érdemes a magán munkaközvetítő vállalkozások honlapjait is figyelemmel kísérni, ahol a keresett foglalkozás/foglalkozások kínálata megtalálható. Vannak olyan magán munkaközvetítő vállalkozások és civil szervezetek, akik a speciálisan megváltozott munkaképességű álláskeresőknek és az őket foglalkoztató munkáltatóknak nyújtanak állásközvetítést és szolgáltatásokat az álláskeresés során.

Érdemes továbbá figyelemmel kísérni a közösségi oldalak állásinformációit is.

Fontos, hogy a megváltozott munkaképességű személy is tudja, hogy az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani

  • aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz, vagy ajánlattételre felhív, (pl. álláshirdetést tesz közzé)
  • aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz,
  • az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti, (aki foglalkoztatáshoz támogatásban részesül, vagy adókedvezményre jogosult) valamint
  • a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. (munkaviszony, megbízási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, közfoglalkoztatási jogviszony)

Az egyenlő bánásmód követelménye a védett tulajdonságokkal rendelkező személyekre, csoportjaikra terjed ki.

A védett tulajdonságokkal rendelkező személyeket érintő jogsérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatóság bejelentésre kivizsgálja, és vétkesség esetén szankcionálja.

A munkavállaló védett tulajdonságai: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása.

Jogszabályok:

  • A foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), különösen 4. § 54. § és az 58. § (5) bekezdése
  • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvény, különösen 6., 23., 24., 33., 34., 38.§-ok
  • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény, különösen az 5.§ és 8.§.
  • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, különösen a 15. és 16. §-ok.
  • A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet, különösen az 1., 9., 10. 20. §-ok.

Forrás: afsz.hu

Utoljára frissítve: csütörtök, 24 augusztus 2017 07:48